Tăng âm chia vùng loa 18 vùng

  • Model: HĐ – 18A
  • Số vùng loa: 18 vùng x 10W
  • Công suất ra: 300W
  • Phi dơ ra: 100V
  • Kích thước: 430(R) x 130(C) x 360(S)
Tìm cửa hàng
Gọi trực tiếp
Chat facebook
Chat Zalo