Khách hàng của chúng tôi

Tên đơn vị Tỉnh/Thành phố
Xã Thụy Văn – Thái Thụy Thái Bình
Xã An Ấp – Quỳnh Phụ Thái Bình
Xã Việt Hùng – Vũ Thư Thái Bình
Xã Quỳnh Hải – Quỳnh Phụ Thái Bình
Xã Đông Trà – Tiền Hải Thái Bình
Xã Đông Đô – Hưng Hà Thái Bình
Xã Song An – Vũ Thư Thái Bình
Xã Quỳnh Thị – Quỳnh Phụ Thái Bình
Xã Thanh Tân – Kiến Xương Thái Bình
Xã Dũng Nghĩa – Vũ Thư Thái Bình
Xã Hồng Lý – Vũ Thư Thái Bình
Xã Minh Khai – Vũ Thư Thái Bình
Xã Quỳnh Nhô – Quỳnh Phụ Thái Bình
Xã Tân Bình – Vũ Thư Thái Bình
Xã Hòa Bình – Kiến Xương Thái Bình
Xã An Quý – Quỳnh Phụ Thái Bình
Xã Hông Minh – Hưng Hà Thái Bình
Xã Bắc Hải – Tiền Hải Thái Bình
Xã Quỳnh Hoa – Quỳnh Phụ Thái Bình
Xã Quỳnh Hưng – Quỳnh Phụ Thái Bình
Xã Vũ Vân – Vũ Thư Thái Bình
Xã An Hiệp – Quỳnh Phụ Thái Bình
Xã Minh Khai – Hưng Hà Thái Bình
Xã Nam Hồng – Tiền Hải Thái Bình
Xã Thọ Nghiệp – Xuân Trường Nam Định
Xã Điệp Nông – Hưng Hà Thái Bình
Xã Minh Hòa – Hưng Hà Thái Bình
Xã Quỳnh Bão – Quỳnh Phụ Thái Bình
Xã Hòa Bình – Hưng Hà Thái Bình
Phường Trần Lãm – Thành phố Thái Bình Thái Bình
Phường Bồ Xuyên – Thành phố Thái Bình Thái Bình
Xã An Thái – Quỳnh Phụ Thái Bình
Xã Thụy Liên – Thái Thụy Thái Bình
Xã Hoa Nam – Đông Hưng Thái Bình
Xã Vũ Hội – Vũ Thư Thái Bình
Xã Nam Cường – Tiền Hải Thái Bình
Xã Lô Giang – Đông Hưng Thái Bình
Xã Chí Hòa – Hưng Hà Thái Bình
Xã An Thanh – Quỳnh Phụ Thái Bình
Xã Thụy Quỳnh – Thái Thụy Thái Bình
Xã Hòa Bình – Vũ Thư Thái Bình
Xã Đông Hoàng – Đông Hưng Thái Bình
Xã Tây Phương – Tiền Hải Thái Bình
Xã Đông Kinh – Đông Hưng Thái Bình
Xã An Ninh – Tiền Hải Thái Bình
Xã An Vũ – Quỳnh Phụ Thái Bình
Xã Đông Thọ – TP Thái Bình Thái Bình
Xã Hồng Thái – Kiến Xương Thái Bình
Thị trấn An Bài – Quỳnh Phụ Thái Bình
Xã Minh Tân – Kiến Xương Thái Bình
Xã Hồng An – Hưng Hà Thái Bình
Xã Kim Trung – Hưng Hà Thái Bình
Thị trấn Kiến Xương – TP Thái Bình Thái Bình
Xã Vũ Quý – Kiến Xương Thái Bình
Xã An Cầu – Quỳnh Phụ Thái Bình
Xã Đông Các – Đông Hưng Thái Bình
Xã An Mỹ – Quỳnh Phụ Thái Bình
Xã Thụy Hà – Thái Thụy Thái Bình
Công ty may Nam Long – TP Thái Bình Thái Bình
Xã Thụy Việt – Thái Thụy Thái Bình
Xã Thụy Bình – Thái Thụy Thái Bình
Xã Hùng Dũng – Hưng Hà Thái Bình
Xã Quang Lịch – Kiến Xương Thái Bình
Xã Thái Thọ – Thái Thụy Thái Bình
Xã Thụy Xuân – Thái Thụy Thái Bình
Xã Phúc Khánh – Hưng Hà Thái Bình
Xã Thụy Dương – Thái Thụy Thái Bình
Xã Thượng Hiền – Kiến Xương Thái Bình
Xã Nam Hải – Tiền Hải Thái Bình
Xã Xuân Bắc – Xuân Trường Nam Định
Xã Đông Phong – Tiền Hải Thái Bình
Xã Quỳnh Châu – Quỳnh Phụ Thái Bình
Xã Mỹ Lộc – Thái Thụy Thái Bình
Xã Nam Hà – Tiền Hải Thái Bình
Xã Quỳnh Nguyên – Quỳnh Phụ Thái Bình
Xã Thụy Sơn – Thái Thụy Thái Bình
Xã Thụy Hải – Thái Thụy Thái Bình
Xã Xuân Ngọc – Xuân Trường Nam Định
Xã Xuần Đài  – Xuân Trường Nam Định
Xã Xuân Vinh – Xuân Trường Nam Định
Xã Xuân Kiên – Xuân Trường Nam Định
Xã Khánh Hải – Yên Khánh Ninh Bình
Thị trấn Vĩnh Bảo Hải Phòng
……………………………………………………. ………………