Khách hàng của chúng tôi

Tên đơn vịTỉnh/Thành phố
Xã Thụy Văn – Thái ThụyThái Bình
Xã An Ấp – Quỳnh PhụThái Bình
Xã Việt Hùng – Vũ ThưThái Bình
Xã Quỳnh Hải – Quỳnh PhụThái Bình
Xã Đông Trà – Tiền HảiThái Bình
Xã Đông Đô – Hưng HàThái Bình
Xã Song An – Vũ ThưThái Bình
Xã Quỳnh Thị – Quỳnh PhụThái Bình
Xã Thanh Tân – Kiến XươngThái Bình
Xã Dũng Nghĩa – Vũ ThưThái Bình
Xã Hồng Lý – Vũ ThưThái Bình
Xã Minh Khai – Vũ ThưThái Bình
Xã Quỳnh Nhô – Quỳnh PhụThái Bình
Xã Tân Bình – Vũ ThưThái Bình
Xã Hòa Bình – Kiến XươngThái Bình
Xã An Quý – Quỳnh PhụThái Bình
Xã Hông Minh – Hưng HàThái Bình
Xã Bắc Hải – Tiền HảiThái Bình
Xã Quỳnh Hoa – Quỳnh PhụThái Bình
Xã Quỳnh Hưng – Quỳnh PhụThái Bình
Xã Vũ Vân – Vũ ThưThái Bình
Xã An Hiệp – Quỳnh PhụThái Bình
Xã Minh Khai – Hưng HàThái Bình
Xã Nam Hồng – Tiền HảiThái Bình
Xã Thọ Nghiệp – Xuân TrườngNam Định
Xã Điệp Nông – Hưng HàThái Bình
Xã Minh Hòa – Hưng HàThái Bình
Xã Quỳnh Bão – Quỳnh PhụThái Bình
Xã Hòa Bình – Hưng HàThái Bình
Phường Trần Lãm – Thành phố Thái BìnhThái Bình
Phường Bồ Xuyên – Thành phố Thái BìnhThái Bình
Xã An Thái – Quỳnh PhụThái Bình
Xã Thụy Liên – Thái ThụyThái Bình
Xã Hoa Nam – Đông HưngThái Bình
Xã Vũ Hội – Vũ ThưThái Bình
Xã Nam Cường – Tiền HảiThái Bình
Xã Lô Giang – Đông HưngThái Bình
Xã Chí Hòa – Hưng HàThái Bình
Xã An Thanh – Quỳnh PhụThái Bình
Xã Thụy Quỳnh – Thái ThụyThái Bình
Xã Hòa Bình – Vũ ThưThái Bình
Xã Đông Hoàng – Đông HưngThái Bình
Xã Tây Phương – Tiền HảiThái Bình
Xã Đông Kinh – Đông HưngThái Bình
Xã An Ninh – Tiền HảiThái Bình
Xã An Vũ – Quỳnh PhụThái Bình
Xã Đông Thọ – TP Thái BìnhThái Bình
Xã Hồng Thái – Kiến XươngThái Bình
Thị trấn An Bài – Quỳnh PhụThái Bình
Xã Minh Tân – Kiến XươngThái Bình
Xã Hồng An – Hưng HàThái Bình
Xã Kim Trung – Hưng HàThái Bình
Thị trấn Kiến Xương – TP Thái BìnhThái Bình
Xã Vũ Quý – Kiến XươngThái Bình
Xã An Cầu – Quỳnh PhụThái Bình
Xã Đông Các – Đông HưngThái Bình
Xã An Mỹ – Quỳnh PhụThái Bình
Xã Thụy Hà – Thái ThụyThái Bình
Công ty may Nam Long – TP Thái BìnhThái Bình
Xã Thụy Việt – Thái ThụyThái Bình
Xã Thụy Bình – Thái ThụyThái Bình
Xã Hùng Dũng – Hưng HàThái Bình
Xã Quang Lịch – Kiến XươngThái Bình
Xã Thái Thọ – Thái ThụyThái Bình
Xã Thụy Xuân – Thái ThụyThái Bình
Xã Phúc Khánh – Hưng HàThái Bình
Xã Thụy Dương – Thái ThụyThái Bình
Xã Thượng Hiền – Kiến XươngThái Bình
Xã Nam Hải – Tiền HảiThái Bình
Xã Xuân Bắc – Xuân TrườngNam Định
Xã Đông Phong – Tiền HảiThái Bình
Xã Quỳnh Châu – Quỳnh PhụThái Bình
Xã Mỹ Lộc – Thái ThụyThái Bình
Xã Nam Hà – Tiền HảiThái Bình
Xã Quỳnh Nguyên – Quỳnh PhụThái Bình
Xã Thụy Sơn – Thái ThụyThái Bình
Xã Thụy Hải – Thái ThụyThái Bình
Xã Xuân Ngọc – Xuân TrườngNam Định
Xã Xuần Đài  – Xuân TrườngNam Định
Xã Xuân Vinh – Xuân TrườngNam Định
Xã Xuân Kiên – Xuân TrườngNam Định
Xã Khánh Hải – Yên KhánhNinh Bình
Thị trấn Vĩnh BảoHải Phòng
…………………………………………………….………………