Dây cáp truyền thanh 3 loại

  • Cáp TT 2×1,5Cu + 7×0,4Fe tải 50 loa xa 10 km
  • Cáp TT 2×1,2Cu + 7×0,4Fe tải 30 loa xa 5 km
  • Cáp TT 2×0,8Cu + 7×0,4Fe tải 20 loa xa 3 km
  • Bảo hành dài hạn
  • Miễn phí vận chuyển
  • Hỗ trợ tư vấn trọn đời
Call Now ButtonTư vấn: 098 5555 000