Bộ chia vùng loa 30 vùng

  • Model: CVL-30
  • Số vùng loa: 30 vùng
  • Công suất ra: 30 vùng x 10W
  • Kích thước: 430(R) x 130(C) x 360(S)
Call Now Button098 5555 000